Box 3: uitspraak Hoge Raad 6 juni 2024

Op 6 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over box 3-belasting (belasting over je vermogen). Je hebt er mogelijk iets over gelezen of gehoord.

Wat betekent dit (mogelijk) voor jou? We vatten het kort samen:

  • Vanaf 2017 stelde de overheid ieder jaar een forfaitair rendement vast. Dat forfaitaire rendement was tot en met 2020 afhankelijk van de omvang van je vermogen, vanaf 2021 was het afhankelijk van de samenstelling van je vermogen;
  • Als jouw werkelijke rendement over je hele box 3-vermogen in een jaar lager was dan het voor jou geldende forfaitaire rendement, kun je box 3-belasting over dat jaar terugkrijgen;
  • Jouw werkelijke rendement bestaat uit rente, dividend, koerswinsten, waardestijging van box 3-onroerend goed (dus niet de eigen woning), etc.;
  • Je moet zelf aantonen dat in een jaar het werkelijke rendement lager was dan het forfaitaire rendement.

Wij verwachten dat het voor veel mensen een hele puzzel zal gaan worden om dit uit te rekenen. Op de website van de belastingdienst staat dat ‘het ministerie de uitspraak van de Hoge Raad bestudeert’ en dat consumenten later dit jaar een brief krijgen. Je hoeft op dit moment nog niets te doen.

Wat klanten zeggen

Het is mooi te weten dat klanten onze diensten met een dikke voldoende beoordelen en ons aanbevelen bij anderen! Tevreden klanten, die het vertrouwen hebben gekregen om zelf beslissingen te DURVEN nemen die financiële gevolgen hebben. Daar doen we het voor!