De ‘bedrijfs-AOW’: nieuwe mogelijkheden om medewerkers eerder te laten stoppen met werken

De ‘bedrijfs-AOW’:
nieuwe mogelijkheden om medewerkers eerder te laten stoppen met werken
De crisis raakt ons allemaal. Veel bedrijven worden momenteel gedwongen om andere, nieuwe keuzes te maken, die ook effect hebben op de medewerkers. Mogelijk moet afscheid worden genomen van medewerkers. Willen én kunnen je mensen nog hun werkzame leven oppakken als voorheen? Die onzekerheid zorgt voor spanning bij werkgevers en werknemers.

Ondertussen zet de overheid nog steeds duidelijk in op langer doorwerken. De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd zijn de afgelopen jaren verhoogd. Voor veel mensen wordt dit langer doorwerken zwaarder, zowel fysiek als mentaal. Mensen raken niet zelden uitgeblust en in veel gevallen leidt dit tot extra ziekteverzuim.

Géén ‘belastingboete’ meer voor de werkgever
Er is goed nieuws! Er zijn interessante, nieuwe mogelijkheden om je medewerkers op leeftijd te helpen eerder te laten stoppen met werken. Men kon natuurlijk zelf al kiezen om dat langverwachte pensioen eerder te laten ingaan. Omdat echter de AOW pas ingaat op de AOW-leeftijd (zonder mogelijkheid om te vervroegen) was het voor medewerkers financieel niet altijd haalbaar om eerder te stoppen met werken. Wanneer je als werkgever de medewerker een vertrekvergoeding meegaf, zag de Belastingdienst dit als een ‘regeling vervroegde uittreding’ (RVU). Deze uitkering kent de normale loonheffing voor de medewerker én is ook nog eens belast met een extra eindheffing van 52%. Voor rekening van de werkgever voor de duidelijkheid. Financieel gezien niet erg aantrekkelijk…

Vanaf 1 januari 2021 gaat een andere (tijdelijke) regeling in; dat is afgesproken in het laatste Pensioenakkoord. Een werkgever mag een vergoeding betalen aan een medewerker, zonder dat dit als een RVU wordt gezien. Er gelden wel voorwaarden; de uitkering is gemaximeerd en de medewerker die de uitkering ontvangt, bereikt uiterlijk binnen drie jaar de AOW-leeftijd. Wordt hieraan voldaan en komen beide partijen overeen om eerder uit elkaar te gaan? Dan mag je als werkgever de betreffende medewerker een vergoeding geven bij uitdiensttreding ZONDER die forse eindheffing van 52%. Een aantal bedrijven neemt deze regeling op in de cao. Veel bedrijven zijn echter nog niet op de hoogte van deze welkome regeling voor met name 60+ medewerkers, die eerder willen stoppen. In de wandelgangen heet deze regeling ook wel de ‘bedrijfs-AOW-regeling’.

Scenario’s geven inzicht
Elk bedrijf kent wel medewerkers voor wie langer werken – om welke reden dan ook – een grote uitdaging is. Met deze nieuwe regeling is er zowel voor werkgevers als medewerkers ruimte voor een goede individuele oplossing.  Het is onze ervaring dat een medewerker het soms moeilijk vindt om te besluiten te stoppen met werken omdat de financiële keuzes en gevolgen lastig te overzien zijn. Wij, de financieel planners van DURF, laten op heldere en persoonlijke wijze zien wat de financiële gevolgen in hun situatie zijn: wat betekent stoppen met werken voor hun inkomen voor én na AOW-leeftijd en wat zijn de keuzemogelijkheden? Wij geven inzicht en vertrouwen en dat zorgt voor DURF bij de medewerker om tot een besluit te komen!

Weten hoe je als werkgever medewerkers kunt helpen bij het eerder stoppen met werken? Bel ons op 033 – 200 3066 of stuur een e-mail naar welkom@durf-fp.nl voor een kennismaking.

Wat klanten zeggen

Het is mooi te weten dat klanten onze diensten met een dikke voldoende beoordelen en ons aanbevelen bij anderen! Tevreden klanten, die het vertrouwen hebben gekregen om zelf beslissingen te DURVEN nemen die financiële gevolgen hebben. Daar doen we het voor!