DURF financiële fitheid medewerkers

Werkgevers

Je staat voor goed werkgeverschap. En daar hoort ook de arbeidsvoorwaarde pensioen bij. Misschien is dat via de cao verplicht gesteld, kies je voor een collectieve verzekering of laat je je medewerkers zelf hun oudedagsvoorziening regelen. In alle situaties is het belangrijk dat ze snappen hoe ze ervoor staan en welke keuzes er zijn. Want als je snapt wat je doet, DURF je meer.


DURF ontwikkelde het Employee Benefits model -afgeleid van het bekende ELC-model voor HR-professionals. Dit model geeft overzicht in welke fase van werk een medewerker zit. Net gestart of bijna met pensioen? Elke fase is even belangrijk om medewerkers te binden en te boeien.

 

 

DURF Employee Benefits Model

 
 • Financiële gevolgen carrière switch
 • Gevolgen senioren regeling
 • Gevolgen bij ontslag / VSO
 • Gevolgen RVU versoepeling
 • Ondersteuning bij eerder stoppen met werken
 • Financiële gevolgen van sociaal plan bij reorganisatie
 • Financiële gevolgen minder werken
 • Keuzes bij ingang pensioen
 • Persoonlijk pensioenplanning als secundair arbeidsvoorwaarde
 • Voorlichting en advies over pensioen
 • Waardeoverdracht pensioen vorige werkgever
 • Advies over inkomensrisico’s (overlijden & arbeidsongeschiktheid)
 • Ondersteuning van medewerkers bij life-events
 • Monitoring persoonlijk pensioen
 • Advies aan expats
 • Advies aan werknemers met salaris boven pensioengrens

Aantrekkelijk werkgeverschap

 • Persoonlijk pensioenplanning als secundair arbeidsvoorwaarde
 • Voorlichting en advies over pensioen

In dienst

 • Waardeoverdracht pensioen vorige werkgever
 • Advies over inkomensrisico’s (overlijden & arbeidsongeschiktheid)

Ontwikkelen en verbinden

Transitie

 

DURF kan als onafhankelijk adviseur bij elke fase waarin een medewerker zich bevindt, een belangrijke rol spelen. DURF ontlast de werkgever én HR, laat andere scenario’s zien, werkt preventief en zorgt voor financiële fitheid van medewerkers. Een win-win voor werkgever én werknemer.

De voorbeelden van persoonlijke verhalen laten zien hoe goed dat uitpakt. Lees meer over José, Hans, Farida en anderen.

José
Als ik nou eens eerder kon stoppen met werken...
Hans
Reorganisatie zorgt voor slapeloze nachten...
Farida
Ik wil zo graag verhuizen. Maar kan dat wel...