Interen op je vermogen is soms nodig, maar blijkt lastig!

Over de aantrekkingskracht van inkomen.

 

Twee voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk:
Een echtpaar van begin 60 meldt zich bij ons. Ze willen graag stoppen met werken en vragen zich af of het mogelijk is. We laten hen zien dat het mogelijk is om te stoppen en hun levensstandaard te handhaven. Ze hebben hun leven lang goed gespaard en dat spaargeld komt nu goed van pas: het kan ingezet worden om de periode tot de pensioendatum te overbruggen. Uiteindelijk besluiten ze toch langer door te werken, zodat hun pensioen wat hoger wordt. Interen op hun spaargeld vinden ze ‘zonde’.

Tweede voorbeeld:
Een jonge ondernemer heeft recent een deel van zijn bedrijf verkocht en wil met de verkoopopbrengst een appartement kopen voor de verhuur. Niet dat hij veel verstand heeft van onroerend goed, maar de huurinkomsten kan hij goed gebruiken.

We kunnen nog meer voorbeelden noemen. De conclusie is dat mensen vaak op zoek gaan naar inkomen om van te leven en het vaak lastig(er) vinden om te leven van hun vermogen. Dat kan leiden tot onnodig risicovolle beleggingsbeslissingen of financiële keuzes die niet bij je persoonlijke wensen en doelstellingen passen. Dat is pas echt zonde!

Wat maakt leven van vermogen lastig?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar financieel gedrag. Voor een verklaring van bovenbeschreven gedrag kijken we naar de theorie van ‘mental accounting’: mensen zijn geneigd in ‘potjes’ te denken. De ‘persoonlijke welvaart-potjes’ zijn: huidig inkomen, vermogen en toekomstig inkomen. Onderzoek laat zien dat als mensen geld uitgeven, ze liefst het huidige inkomen uitgeven, daarna vermogen en als laatste toekomstig inkomen (door te lenen). Als inkomen stijgt, wordt er meer uitgegeven. Als er een bonus binnenkomt, wordt deze vaak besteed. Driekwart van de mensen blijkt zelfs met opzet een te hoge voorlopige belastingaanslag te willen hebben, om de belastingteruggave te kunnen uitgeven. Als inkomen daalt, trekken mensen (gemiddeld genomen) liever de broekriem aan dan in te teren op vermogen.

Het is dus best logisch dat mensen bij het nemen van financiële beslissingen op zoek gaan naar inkomen: huurinkomsten, een hoger pensioen, een lijfrente-uitkering, etc. Want ja, dat geeft nu eenmaal gemakkelijker uit dan vermogen.

Hoe hiermee om te gaan?
Dezelfde theorie van ‘mental accounting’ kan worden toegepast als we zoeken naar een oplossing. Geld en vermogen is namelijk geen doel op zich, maar bedoeld om het leven te leiden en de dingen te doen die je wilt. Geld als middel en niet als doel. Door ook het vermogen in ‘mentale potjes’ onder te verdelen, wordt het gemakkelijker om het uit te geven aan het doel waarvoor je het opzij gezet hebt. Bijvoorbeeld: als je het hele jaar door geld opzij zet voor een vakantie, is het niet lastig om het geld van de spaarrekening af te halen als het eenmaal vakantie is. Datzelfde geldt ook met grotere doelen zoals een goed pensioen, eerder stoppen met werken, een sabbatical of een dure studie voor je kinderen. En hoe eerder je hiermee begint, hoe gemakkelijker je het ook zult gebruiken voor het doel dat je eraan gegeven hebt. Ons brein heeft namelijk tijd nodig om het ‘label’ te herkennen. Bovendien kunnen beleggers met een lange beleggingshorizon meer risico nemen en daarmee meer rendement behalen. Financieel planners kunnen je helpen bij het bepalen van de omvang van de ‘mentale potjes’ en de beleggingskeuzes die daarbij passen.

Meer weten? Neem contact op met één van de financieel planners van DURF via 033 – 200 3066 of mail naar welkom@durf-fp.nl.

 

 

Wat klanten zeggen

Het is mooi te weten dat klanten onze diensten met een dikke voldoende beoordelen en ons aanbevelen bij anderen! Tevreden klanten, die het vertrouwen hebben gekregen om zelf beslissingen te DURVEN nemen die financiële gevolgen hebben. Daar doen we het voor!