DURF geeft vertrouwen

Privacyverklaring

Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met jouw gegevens. Dat is de reden dat wij gebruik maken van de beveiligde link en geen gegevens via de e-mail versturen. Wij  onderschrijven de gedragscode van de FFP (Federatie Financieel Planners) waarbij de financieel planners van DURF allen zijn aangesloten. Bijgevoegd is een link naar de gedragscode.

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je altijd contact met ons opnemen via welkom@durf-fp.nl of telefonisch op 033 – 200 3066.

Wij gebruiken en verwerken je gegevens alleen ten behoeve van het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wet die sinds 25 mei 2018 van kracht is en er vooral op is gericht dat jouw persoonsgegevens niet ongevraagd worden gebruikt (of misbruikt) voor marketingdoeleinden.

 

Welke gegevens verzamelt DURF financieel planners?

Om je aanvragen voor onze diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. We verzamelen alleen gegevens die door jou als opdrachtgever aan ons worden verstrekt. Niet alle gegevens zijn altijd relevant, de gegevens kunnen indien van toepassing bestaan uit:

  • Voor- en achternaam
  • Privéadres: Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • Emailadres voor correspondentie en facturatie
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Organisatienaam en organisatie waar je voor werkt(e)
  • Functie
  • Financiële gegevens

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Het is voor ons van belang te weten met en voor wie wij werken. De reden van ons bestaan is mensen te adviseren op financieel vlak. Daar hebben we je gegevens voor nodig.

Waar worden gegevens bewaard?

De volledige administratie vindt digitaal bij DURF financieel planners plaats. Wij maken daarbij gebruik van Microsoft office 365. Daarnaast maken wij gebruik van financiële planningssoftware van Figlo.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Vanwege doorlopende dienstverlening worden de gegevens niet na een vaste termijn vernietigd. Tenzij op individueel niveau anders schriftelijk of per e-mail is afgesproken.

DURF
te leven
DURF
in actie te komen
DURF
los te laten
DURF
te kiezen
DURF
jij?

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Werkgevers die financiële fitheid van hun medewerkers belangrijk vinden, weten ons te vinden. Wij geven medewerkers inzicht in hun persoonlijke financiële (pensioen)situatie en vertalen die naar acties die zij eenvoudig zelf kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de behoefte adviseren wij alle werknemers van een bedrijf, maar ook medewerkers in een bijzondere situatie, bijvoorbeeld bij ontslag of aanstaande pensionering.

Ondernemers en particulieren weten ons te vinden met -voor hen- complexe financiële vragen of voor doorlopende financiële coaching.
Wij geven ze het vertrouwen om zelf beslissingen te nemen die hun persoonlijke leven en hun financiële positie beïnvloeden. 

Want als je snapt wat je doet, dan DURF je meer.

 

Ondernemers en particulieren

Haal meer uit je belastingaangifte met DURF financieel planners. 

Wij kijken met jou niet alleen achteruit maar vooral ook vooruit.

 

Wij geven vertrouwen

DURF wij geven vertrouwen

Wat klanten zeggen