Reden 2: Dan blijven ze langer in dienst en moet ik veel geld reserveren voor jubilea…

Dat is inderdaad een risico😉 Uit de reacties van onze klanten blijkt dat de tevredenheid van medewerkers groter is geworden door de persoonlijke gesprekken over pensioen en financiële planning.

Mensen waarderen de mogelijkheid die werkgevers bieden om hun persoonlijke financiën beter te snappen en actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Veel werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Helaas vinden veel medewerkers het moeilijk om te zien tot hoeveel inkomen dit later leidt. Ook als er geen pensioenregeling is en medewerkers dus zelf verantwoordelijk zijn om een voorziening te treffen, kun je als werkgever je mensen helpen om hun financiële toekomst goed in beeld te krijgen, actie te ondernemen en daarmee financieel fitter te worden.

Een fitte medewerker is niet alleen lichamelijk en geestelijk fit, maar is ook financieel fit. Medewerkers die fit zijn, zijn gelukkiger, hebben een positieve inbreng, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Ze zullen loyaler zijn en minder snel vertrekken. Dus ja, reserveer maar alvast voor de jubilerende medewerkers die eraan komen!

Wilt u er zijn voor uw medewerkers? Wilt u dat zij ergens terecht kunnen met hun vragen of zorgen over hun financiën of pensioen? Gunt u hen dat ze snappen hoe ze er financieel voor staan en weten welke beslissingen bij hen passen? Vindt u dat uw medewerkers zich ook zelf verantwoordelijk mogen voelen voor een goed pensioen?

Als je snapt wat je doet, DURF je meer!

Weten hoe je als werkgever medewerkers kunt helpen financieel fit te zijn? Bel ons op 033 – 200 3066 of stuur een e-mail naar welkom@durf-fp.nl voor een kennismaking.

Wilt u er zijn voor uw medewerkers? Staat u voor goed werkgeverschap?