DURF pensioenplanning voor medewerkers

U staat voor goed werkgeverschap

En daar hoort ook de arbeidsvoorwaarde pensioen bij. Misschien is dat via de cao verplicht gesteld, kiest u voor een eigen collectieve regeling of laat u uw medewerkers zelf hun oudedagsvoorziening regelen. Op het moment dat mensen met (vroeg)pensioen gaan, valt er echt wat te kiezen, bijvoorbeeld:

  • Tijdelijk een hogere uitkering en daarna levenslang een lager bedrag;
  • Afzien van nabestaandenpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen, of andersom;
  • Pensioen eerder laten ingaan bij eerder stoppen met werken;
  • Doorbeleggen van de pensioenpot om een meer waardevast pensioen te krijgen (afhankelijk van type regeling);
  • Naar verwachting komt daar binnenkort ook de keuze voor 10% afkoop nog bij.

Het is fijn om wat te kiezen te hebben, maar de keuzes kunnen ook tot kiespijn leiden… Wat is het effect op de portemonnee van uw medewerker? Wat zijn de gevolgen voor de te betalen belasting en eventuele toeslagen? Wat betekent de keuze voor het inkomen van de partner als uw medewerker overlijdt? En wat is de rol van het pensioen ten opzichte van andere financiële keuzes, bijvoorbeeld met spaargeld of de hypotheek? Voor een medewerker is dit vaak lastig te overzien en kan hij / zij wel wat hulp gebruiken bij het maken van passende keuzes. De financieel planners van DURF helpen uw medewerker hierbij! Wij laten mensen zien uit welke bronnen hun toekomstig inkomen kan bestaan -de vijf pensioenpijlers- en waar ze zelf invloed op kunnen hebben. Zodat uw medewerker in staat is zelf passende keuzes te maken. 

DURF kan als onafhankelijk adviseur een belangrijke rol spelen. DURF ontlast de werkgever én HR, laat diverse scenario’s zien en zorgt ervoor dat uw medewerker het vertrouwen krijgt om zelf belangrijke beslissingen te DURVEN nemen die financiële impact hebben.

Wat werkgevers zeggen

Wat medewerkers zeggen