DURF wie geven we vertrouwen?

slide 2 2

Werkgevers

Je staat voor goed werkgeverschap. Je vindt financiële fitheid van je medewerkers belangrijk. Sterker nog: vanzelfsprekend. Maar medewerkers moeten steeds meer zelf regelen en financiële keuzes maken. De arbeidsvoorwaarde pensioen is een belangrijk onderdeel, maar wordt niet altijd op waarde geschat. Misschien is het pensioen via de cao verplicht gesteld, of heeft je bedrijf een collectieve verzekering of laat je je medewerkers zelf de oudedagsvoorziening regelen. In alle situaties vind je het belangrijk dat medewerkers snappen hoe ze er financieel voor staan en welke keuzes er zijn. Je wilt ze daarbij graag ondersteunen.

Wij geven je medewerkers inzicht in hun persoonlijke financiële (pensioen)situatie en vertalen dat naar acties die zij zelf kunnen uitvoeren. Afhankelijk van jouw behoefte adviseren wij alle werknemers van je bedrijf, maar ook een enkeling in een bijzondere situatie, bijvoorbeeld bij ontslag, (langdurige) ziekte, mobiliteit of aanstaande pensionering.

Ondernemers en particulieren

Je hebt een complexe financiële vraag en wilt daarover graag van gedachten wisselen met een professional. Je vindt het belangrijk dat er iemand is die jou en je persoonlijke en financiële situatie goed kent. Onafhankelijk samen met jou op zoek naar het best passend advies.

DURF geeft je het vertrouwen om zèlf beslissingen te nemen die je persoonlijke leven en financiële positie beïnvloeden. Want als je snapt wat je doet, dan DURF je meer.